-  Họ và tên: Mai Xuân Trung                    Giới tính: Nam

-  Ngày sinh: 10/8/1981

-  Quê quán: Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định

-  Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Nam Cường, TP Lào Cai

-  Trình độ CM: Bác sỹ CK1

-  Chức vụ: Giám đốc

-  Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ.

-  Đơn vị công tác: Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hoạt động của Bệnh viện; Chủ tài khoản, phụ trách công tác tài chính, tài sản đơn vị. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn bệnh viện; công tác kế hoạch; Thi đua khen thưởng, kỷ luật đơn vị; hợp tác quốc tế, phòng chống dịch bệnh; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số và công tác thông tin truyền thông Bệnh viện.

           Một số thành tích đã đạt được: 
 

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua,cơ quan ban hành quyết định

2018

Bằng khen Bộ KHCN (chuyên đề giai đoạn 2015-2017)

QĐ số 1145/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ KHCN

2019

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014-2018)

QĐ số 538/QĐ-TTg ngày 09/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

2020

Bằng khen chuyên đề của Bộ Y tế

QĐ số 3117/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế