BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN LÀO CAI TĂNG CƯỜNG BỔ SUNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

      Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã tăng cường bổ sung thêm gần 20 vị thuốc y học cổ truyền. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền từ những vị thuốc quý tạo nên những phương án điều trị toàn diện và hiệu quả nhất giúp ...