Chương trình tình nguyện mùa đông, hỗ trợ xã Bản Cái xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch giúp đỡ xã Bản Cái, huyện Bắc Hà xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ngày 12/11/2022, Bệnh viện YHCT cùng đoàn công tác Sở Y tế Lào Cai đã phối hợp với VNPT Lào Cai và Viettel Lào Cai tổ chức chương trình tình nguyện mùa ...