- Họ và tên:  Nguyễn Thị Khang Liệu                    

- Sinh ngày 21 tháng 09 năm 1967.             Giới tính: Nữ

- Quê quán: Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Trú quán: Tổ 24, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị công tác: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai.

- Chức vụ đảng: Đảng viên.

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó giám đốc.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Không.

Trực tiếp chỉ đạo các khoa: Khoa Dược; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Khoa dinh dưỡng. Tham mưu cho Giám đốc về một số công việc tài chính, đấu thầu