1. Quá trình hình thành và phát triển

- Khoa Xét nghiệm- TDCN- CĐHA bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai được thành lập theo Quyết định số: 134/2002/QĐ.UB ngày 09/ 04/2002 của UBND tỉnh Lào CaiChức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh, năm 2020 .

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự

- Tổng số: 04 nhân viên

- Phụ trách khoa: Bs. Đàm Quốc Việt

+  02 KTV.

+ 01 CN Xét Nghiệm

3. Cơ sở vật chất

Có 01 hành chính khoa

Phòng VI Sinh

Phòng Chụp XQ

- Phòng Siêu Âm

- Phòng Xét Nghiệm

Khoa hiện có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại mang lại hiệu quả điều trị cao

       - Máy siêu âm màu ALOKA V60

         - Máy XQ KTS CA

         - Máy Huyết học tự động

         - Máy Sinh hóa tự động

        -  Máy xét nghiệm nước tiểu       

      4. Chức năng - Nhiệm vụ - Hoạt động

Chức năng

 +Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm huyết học sinh hóa- nước tiểu cho toàn bệnh viện.

+ Thực hiện kỹ thuật siêu âm phần mềm- khớp- ổ bụng cho ngườI bệnh toàn vieenjj.

 + Thực hiện kỹ  thuật chụp chiếu XQ.

+ Thực hiện hộI chẩn- trao đổI chuyên môn các khoa để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.

Nhiệm vụ

+ Thực hiện tiếp đón ngườI bệnh đến vị trí phòng chức năng.

+ Làm các kỹ thuật XN_ Siêu âm- Chụp chiếu.

+ Thực hiện đúng đủ quy trình trả kết quả chính xác nhất.

+ Tham ra hội  chẩn bệnh viện

+ Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện YHCT phân công.

Hoạt động

+ Công tác Xét nghiệm: làm kỹ thuật xét nghiệm  bệnh nhân nội - ngoại trú.

+ Công tác Siêu âm: thực hiện kỹ thuật siêu âm cho người bệnh

+ Công tác XQ: thực hiện kỹ thuật XQ cho người  bệnh an toàn- chính xác..

5. Thời gian phục vụ

- Khám: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần theo giờ quy định

+ Mùa hè: 07h00ph sáng đến 17h00ph chiều.

+ Mùa đông : 07h30ph sáng đến 16h30ph chiều

6. Định hướng và phát triển

- Khoa nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới: 

Làm các XN  sinh hóa mới: test HP, test Hba1c…

Làm được các KT mớI về XQ- Siêu âm: chụp UIV, siêu âm mạch, tim…

7. Địa điểm

Tầng 1 tòa nhà 5 tầng - Khoa XN_TDCN_CĐHA

Tổ 20, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Email: canlamsangyhctlc@gmail.com