1. Lãnh đạo khoa: 

- Phó trưởng khoa : Bác sỹ Phạm Thị Kim Anh

- Phụ trách điều dưỡng: ĐDTH Trịnh Thị Duyến

2. Nhân lực: 

08 CBVC, trong đó: 01 BS CK sơ bộ Ngoại, 01 Bs CK SB Chẩn đoán hình ảnh, 02  Bs YHCT, 01 y sỹ YHCT, 03 Điều dưỡng.