YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 
Đơn vị liên kết
Mạng xã hội