Lượt xem: 497

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU


Thông tin tài liệu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Giới thiệu:

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BVYHCT ngày 06/7/2022 về ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và QĐ số 1407  /QĐ-BVYHCT ngày 25/11/2022, QĐ số 185/QĐ-BVYHCT ngày 20/2/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, Bệnh viện công khai bảng giá các dịch vụ theo yêu cầu như sau: (Nhấp và mũi tên bên dưới)

Đơn vị liên kết
Mạng xã hội