1. Lãnh đạo khoa:

- Phó trưởng khoa: BS Vũ Thu Hương

- Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Hồng Duyên

2. Nhân lực: 

06 CBVC, trong đó: 02 BSYHCT, 01 BS đa khoa, 01 y sỹ YHCT, 01 cử nhân ĐD, 01 ĐDTH