1. Lãnh đạo khoa: 

- Phó trưởng khoa: Ths, Ds Văn Thùy Linh

2. Nhân sự : 

01 thạc sỹ dược

03 dược sỹ đại học

01 dược sỹ cao đẳng

05 dược sỹ trung học