1. Một số thành tích của Bệnh viện YHCT Lào Cai

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ;

- Năm 2011; 2012,2014: Bằng khen của Bộ Y tế;

- Năm 2012: Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước;

- Năm 2003;2005;2008; 2016: Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai;

- Tập thể LĐXS: Năm 2009; 2011; 2012; 2014; 2015;

- Bộ Y tế công nhận Bệnh viện xuất sắc toàn diện:Năm 2007;2008;2009; 2010; 2011;

- Cờ Thi đua UBND tỉnh: Năm 2009; 2013

2. Thành tích của lãnh đạo đơn vị: Giám đốc Bệnh viện:

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;

- Năm 2011, 2012, 2014; Bằng khen của Bộ Y tế

- Năm 2013: Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước .