Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai chuyển giao kỹ thuật "Cấy chỉ trong điều trị" cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên