Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai: Hành trình 20 năm