BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN LÀO CAI TIẾP NHẬN VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT TIÊM XƠ BÚI TRĨ

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật “Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ” từ chuyên gia của Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã cử cán bộ đi đào tạo kỹ thuật này tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, thạc sỹ, bác sỹ Phan Minh Trí, Phó Khoa Ngoại tổng hợp, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp nghiệm thu, chuyển giao kỹ thuật và khám, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai từ ngày 1/4 đến ngày 20/4.