A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Tổ 20, Phường Bắc Cường TP Lào Cai tỉnh Lào Cai, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai
Giám đốc: MAI XUÂN TRUNG
Di động: 0912523488. Email: bstrungnvy@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra số II của Sở Y tế được thành lập theo quyết định 711/QĐ-SYT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc thành lâp đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm có 12 thành viên:
Bs. Phạm Bích Vân, PGĐ Sở Y tế - Trưởng đoàn
Bs. Trần Hoài Bắc, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế - Phó đoàn
Bs Nguyễn Đức Điệp - Trưởng phòng KHTH BVĐK tỉnh - Thư kí
Cùng các thành viên khác.
1. Bà Lê Thị Kim Dung – phó phòng TCCB-Sở Y tế
2. Bà Phạm Thị Hiếu – Chuyên viên phòng KHTC – Sở Y tế
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Chuyên viên – Sở Y tế
4. Ông Phạm Linh Đa – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y
5. Ông Dương Quốc Nghị - Trưởng phòng KHTH- Bệnh viện YHCT
6. Ông Hoàng Quốc Vương – TP Điều dưỡng – Bệnh viện YHCT
7. Ông Lê Trung Hiếu – TP Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 237 (Có hệ số: 256)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.01

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

12

49

15

1

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.28

15.38

62.82

19.23

1.28

78

Ngày 24 .tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)

THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 


Tác giả: Lê Hải Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đơn vị liên kết
Mạng xã hội