A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Tổ 20, Phường Bắc Cường TP Lào Cai tỉnh Lào Cai, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai
Giám đốc: MAI XUÂN TRUNG
Di động: 0912523488. Email: bstrungnvy@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra số I của Sở Y tế được thành lập theo quyết định 755/QĐ-SYT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc thành lâp đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Công văn số 2441/SYT-NVY ngày 01/12/2022 của Sở Y tế Lào Cai về việc trưng tập bổ sung cán bộ, phương tiện tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2022, gồm có 15 thành viên:
Ông. Hoàng Quốc Hương, GĐ Sở Y tế - Trưởng đoàn
Ông Đỗ Ngọc Păng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế - Phó đoàn
Ông. Dương Thái Hiệp - Trưởng phòng NVY Sở Y tế - Thư kí
Cùng các thành viên khác.

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 77/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 93%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 241 (Có hệ số: 258)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.11

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

13

39

23

1

77

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.30

16.88

50.65

29.87

1.30

77

Ngày 07 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)

THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)


Tác giả: Lê Hải Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết